CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conductors for optics

David Pile ; Philippe Tassin (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Nature Photonics (1749-4885). Vol. 6 (2012), 4, p. 266.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

New research suggests that graphene is not a 'miracle material' for metamaterials and plasmonics. Nature Photonics spoke to Philippe Tassin about what makes a good conductor for these applications.

Nyckelord: graphene, metamaterials, plasmonicsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-02. Senast ändrad 2015-03-05.
CPL Pubid: 184555

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Optisk fysik
Den kondenserade materiens fysik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur