CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphene for terahertz applications

Philippe Tassin (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Thomas Koschny ; Costas M. Soukoulis
Science (0036-8075). Vol. 341 (2013), 6146, p. 620-621.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The optoelectronic properties of graphene are being explored for possible use in plasmonics and metamaterials at terahertz frequencies.

Nyckelord: graphene, terhertz radiation, metamaterials, plasmonicsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-02. Senast ändrad 2015-03-05.
CPL Pubid: 184541

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Optisk fysik
Den kondenserade materiens fysik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur