CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forskning pågår: Hur skall kombitrafiken kunna utvecklas?

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Modern Järnväg 4, p. 16-17. (2001)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 1845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur