CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ship-Engine Diesel Spray Breakup at Pressure

Zachary Falgout (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mattias Rahm (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Zhenkan Wang ; Eugenio de Benito Sienes (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Megan Paciaroni ; Johan Hult ; Simon Matlok
25th European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-10-02. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 184482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Mekanisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Experimental Studies of Primary Break-up of Diesel Engine Fuel Injector Sprays