CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulation of fluid dynamics and cooling-tube erosion in bubbling fluidized beds

Mattias Gustavsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 992-601158-6.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-02.
CPL Pubid: 184468

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 1998:5