CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise reduction of speech signals with wavelets

Henrik Storm (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 992-513877-9.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-02.
CPL Pubid: 184465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 1998:2