CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correlation density functional beyond the atomic scale

Henrik Rydberg (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 992-512408-5.- 52 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-02. Senast ändrad 2016-10-14.
CPL Pubid: 184464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 98:13