CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long-term thermal performance of polyurethane foam : measurements and modelling

Maria E. Olsson (Institutionen för byggnadsfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 91-7197-660-4.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-02.
CPL Pubid: 184460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsfysik (1992-2004)

Ämnesområden

Fysik
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsfysik 98:3