CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Degassing and sintering of ferrous powder

Sílvia Magalhães (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 993-068968-0.- 31 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-01.
CPL Pubid: 184430

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Metallurgi och metalliska material
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404 894