CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On non-holomorphic functional calculus for commuting operators

Sebastian Sandberg (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 992-983890-2.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-01. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 184418

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 1999:18