CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grouting predictions based on hydraulic tests of short duration : analytical, numerical and experimental approaches

Åsa Fransson (Institutionen för geologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 992-975827-5.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-01.
CPL Pubid: 184417

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen 93