CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trafikslag i samverkan: Järnvägsforskning på Transportteknik på Chalmers

Traffic modes in cooperation: Rail research at Transportation and Logistics at Chalmers

Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik)
Modern Järnväg 2, p. 8-9. (2002)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 1844

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur