CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noise Policy-integration with climate and natural resource policies

Tor Kihlman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Noise/News International, Vol. 21 (2013), 2, 2013, p. 6.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Noise and climate policyDenna post skapades 2013-10-01. Senast ändrad 2014-12-18.
CPL Pubid: 184392

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik

Chalmers infrastruktur