CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of flow and heat transfer inside turbine blades using EARSM, - and - turbulence models

Jonas Bredberg (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 992-966771-7.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-01.
CPL Pubid: 184380

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 1999:3