CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidation of nickel- and iron-aluminides

Adeline Velon (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 992-916318-2.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-10-01.
CPL Pubid: 184360

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Metallurgi och metalliska material
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

R - Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial, Chalmers tekniska högskola. ISBN 9907748404 882