CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring efficiency in transport networks - an operational tool

Per Olof Arnäs (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Johan Woxenius (Företagsekonomiska institutionen ; Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Joakim Kalantari (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Work-in-progress, the 25th NOFOMA, Gothenburg, 4-5 June (2013)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: freight transport, transport efficiency, measurements, key performance indicatorDenna post skapades 2013-09-30. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 184320

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Företagsekonomiska institutionen (GU)
Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Transportteknik och logistik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur