CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observations of the Circumstellar Water 110-->101 and Ammonia 10-->00 Lines in IRC +10216 by the Odin Satellite

T.I. Hasegawa ; S. Kwok ; N. Koning ; K. Volk ; Kay Justtanont (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; F.L. Schöier ; Aa. Sandqvist ; Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; L.-Å. Nyman ; U. Frisk
The Astrophysical Journal Vol. 637 (2006), p. 791-797.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-11. Senast ändrad 2015-11-13.
CPL Pubid: 18426

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur