CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling the Effect of Injection Schedule Change on Free Piston Engine Operation

Jakob Fredriksson (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Miriam Bergman (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Valeri Golovitchev (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning ; Institutionen för tillämpad mekanik)
SAE International (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2007-11-16.
CPL Pubid: 18421

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


CFD Modelling of a Free-Piston Engine Using Detailed Chemistry


Modeling of a Free Piston Energy Converter