CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFD Modeling of a Two-Stroke Free Piston Energy Converter using Detailed Chemistry

Miriam Bergman (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Valeri Golovitchev (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
SAE Neaples section, ICE 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 18419

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


CFD Modelling of a Free-Piston Engine Using Detailed Chemistry