CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of Nitrogen Heterocycles and Ruthenium Complexes

Johan R. Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-897-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-09-27. Senast ändrad 2016-01-08.
CPL Pubid: 184158

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-10-17
Tid: 10:15
Lokal: KA
Opponent: Prof. Mats Larhed

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie