CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiwall carbon nanotube/PPC composites: Preparation, structural analysis and thermal stability

Carlos Barreto ; Annika Altskär ; Siw Fredriksen ; Eddy Hansen ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
European Polymer Journal (0014-3057). Vol. 49 (2013), p. 2149-2161.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: nanocomposites, thermal stability, poly(propylene carbonate), solid-stae NMR, carbon nanotubesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-27.
CPL Pubid: 184156