CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphite nanoplatelet/pyromellitic dianhydrade melt modified PPC composites: Preparation and characterization

Carlos Barreto ; Jonny Proppe ; Siw Fredriksen ; Eddy Hansen ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Polymer (0032-3861). Vol. 54 (2013), p. 3574-3585.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: nanocomposites, graphene, poly(propylene carbonate)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-27.
CPL Pubid: 184153

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur