CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidative stability of hydrothermally treated barley : optimisation of processing conditions

Annika Rutgersson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 91-7290-185-3.- 97 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-27.
CPL Pubid: 184150

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur