CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

AC Josephson effect in superconducting d-wave junctions

Tomas Löfwander (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 46 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: superconductivity, dc and ac Josephson effect, superconducting junctions, d-wave superconductivity, Bogoliuboov-de Gennes equation, Andreev reflection, high-Tc superconductivityDenna post skapades 2013-09-27. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 184148

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur