CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonequilibrium Josephson current in SNS devices

Peter Samuelsson (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 46 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: superconductivity, Josephson effect, superconducting junctions, BCS theory, Bogoliubov-de Gennes equation, Andreev Reflexion, Andreev levels, nonequilibrium currentDenna post skapades 2013-09-27.
CPL Pubid: 184140

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur