CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterisation of the nicotinamide nucleotide transhydrogenase gene in mammals

Eva Lagberg Arkblad (Institutionen för biokemi och biofysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 35 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: nicotinamide nucleotide transhydrogenase, proton-pumpung, mouse, rat, huma, cDNA, chromosomal localisation, gene structureDenna post skapades 2013-09-27.
CPL Pubid: 184137

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biokemi och biofysik (1977-1999)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur