CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On societal utilization of biomass for food, energy, and materials

Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-499402-7.- [8] bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: biomass, industrial society, food, energy, materials, land use, carbon, modelDenna post skapades 2013-09-27. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 184124

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur