CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Light-induced lipid oxidation and colour changes in foods : influence of wavelength and packaging material

Mats Lennersten (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 91-7290-183-7.- 58 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: lipid oxidation, colour, light, packaging material, potato crisps, mayonnaiseDenna post skapades 2013-09-27.
CPL Pubid: 184118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur