CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vacuum insulation panels (VIP) in refrigerator room, freezing room & fridge

Samuel Brunner ; Karim Ghazi Wakili ; Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of the 11th International Vacuum Insulation Symposium, September 18-19, 2013, Dübendorf, Switzerland p. 25-26. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 184114

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur