CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Precipitation reactions in highly alloyed martensitic steels

Mats Hättestrand (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 36 bl. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: maraging steel, 9-12% chromium steel, creep resistance, atom probe field ion microscopy, TEMDenna post skapades 2013-09-27. Senast ändrad 2013-09-27.
CPL Pubid: 184108

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur