CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lagerstyrning i svensk industri: 2013 års användning, användningssätt och trender

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013.
[Rapport]

Nyckelord: lagerstyrning, kanban, MRP, täcktid, beställningspunkt, periodbeställning, best practiceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-27. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 184104

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur