CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cis-trans photoisomerization : mechanisms and catalysis

Helene Jonsson (Institutionen för organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-480111-3.- 19 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-27.
CPL Pubid: 184100

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur