CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reprocessability of polypropylene fibers

Cecilia Christiani (Institutionen för polymera material)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-487962-7.- 24 bl. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-27.
CPL Pubid: 184098

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera material (1900-2003)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur