CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Small superconducting junctions or numerical experiments on multiple Andreev reflections

Göran Johansson (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-422452-3.- 37 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: superconductivity, Josephson effect, superconducting junctions, voltage biased, BCS theory, Bogoliubov-de Gennes equation, resonant tunnelingDenna post skapades 2013-09-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 184062

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur