CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Symmetry aspects on liquid crystals and their interactions with surfaces and light

Pontus Jägemalm (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-426843-1.- 79 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-26.
CPL Pubid: 184061

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur