CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On indicators for sustainability

Ulrika Carlson (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-460283-8.- 22 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: sustainability, indicators, Gotland, system boundaries, LCA, regionalDenna post skapades 2013-09-26.
CPL Pubid: 184056

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur