CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanical analyses of melamine-formaldehyde composites

Per-Ola Hagstrand (Institutionen för polymera material)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-417329-5.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: composites, thermosets, melamine-formalehyde, stiffness, curing, rheokinetics, torsional braid analysisDenna post skapades 2013-09-26.
CPL Pubid: 184035

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för polymera material (1900-2003)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur