CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An ALF proof of Mac Lane's coherence theorem

Ilya Beylin (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 91-7197-519-5.- 75 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Martin-Löf type theory, ALF, monoidal categories, coherence theoremDenna post skapades 2013-09-26.
CPL Pubid: 184032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur