CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om framtida bärkraftiga transporter

Ingrid Råde (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-422442-6.- 11 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: sustainable transportation, air transport, high-speed rail, energy use, land useDenna post skapades 2013-09-26.
CPL Pubid: 184031

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur