CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toward non-nominal virtual geometric verification by combining VR and CAT technologies

Casper Wickman (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Geometric Product Specification and Verification: Intergration of Functionality, Edited by P Bourdet and L Mathieu, Kluwer Academic Publishers p. 301-310. (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 18403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur