CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Definitional program separation

Göran Falkman (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. ISBN: 91-7197-317-6.- ii, 104 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: algorithmic content, algorithmic form, definitions, definitional programming, higher order programming, program separationDenna post skapades 2013-09-26.
CPL Pubid: 184028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur