CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural evolution of thin epitaxial Perovskite films

Lars Ryen (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-402791-4.- 45 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: microstructure, TEM, HREM, thin film, perovskite, YBa2Cu3O7-x, SrTiO3, misfit dislocation, interfacial strain, filmm growth, superlatticeDenna post skapades 2013-09-26.
CPL Pubid: 184024

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur