CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of Sr-90 in environmental samples

Ingvar Friberg (Institutionen för kärnkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-406770-3.- 26 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: 90Sr, 90Y, 89Sr, environment, fission products, leaching, solvent extraction, Cherenkov radiationDenna post skapades 2013-09-26.
CPL Pubid: 184021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kärnkemi

Chalmers infrastruktur