CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applications of chemometric methods in optical spectroscopy

Jan Nygren (Institutionen för biokemi och biofysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-364369-7.- [20] s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-09-26.
CPL Pubid: 184016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biokemi och biofysik (1977-1999)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur