CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of non-nominal geomerty models represented in physical versus virtual enviroments

Casper Wickman (Institutionen för maskin- och fordonssystem) ; Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonssystem)
Journal of Computing and Information Science in Engineering Vol. 4 (2004), 3, p. Month 9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 18401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem (2001-2004)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur