CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of temperature and sulfonation on deformation of spruce wood

Lars Johansson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. ISBN: 992-380647-2.- 32 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Scandinavian spruce, temperature, sulfonation, deformation, shear stress, torsional stress, fracture surface, SEMDenna post skapades 2013-09-26.
CPL Pubid: 184007

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur