CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Increased Concurrency Between Styling and Design using CAT Technology Combined with Virtual Reality

Casper Wickman (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion) ; Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Journal of Concurrent Engineering Research and Applications Vol. 11 (2001), 1, p. 7-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 18400

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur