CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Food product clustering for customized food logistics

Pegah Amani ; Clara Båth ; Karin Östergren ; Anna Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Linea Kjellsdotter (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Kristina Liljestrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
7th International European Forum (Igls-Forum) - (136th EAAE Seminar) on System Dynamics and Innovation in Food Networks , Innsbruck-Igls, Austria (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-09-25. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 183991

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur