CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Use of Measurement Data in CATM

Fredrik Wandebäck ; Per-Johan Wahlborg ; Rikard Söderberg (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Journal of Engineering Design Vol. 13 (2002), 1, p. 63-76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 18399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur