CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Physical Dependencies through Location System Design

Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Lars Lindkvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan S Carlson
Journal of Engineering Design Vol. 17 (2006), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 18398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Konstruktionsteknik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur